Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Tussen partijen is er sprake van een overeenkomst, zodra u zich bij wijze van lidmaatschap inschrijft voor bepaalde diensten of wanneer u op een andere manier bepaalde diensten of faciliteiten gebruikt. Wanneer u bepaalde diensten of faciliteiten van Coach Arne gebruikt, bent u onderworpen aan de hiernavolgende algemene voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke of mondelinge afwijking hiervan.

Contact gegevens:

Coach Arne CommV
Baliestraat 12
9000 Gent
BE0765.644.160

2. Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door Coach Arne
 2. Coach Arne is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen.

3. Beschrijving van diensten

Personal Training (aan huis)

Individuele, professionele benadering en ondersteuning om jouw sportieve doelen te bereiken

 • SOLO OF DUO-trainingen
 • 60 minuten work-out volgens plan op maat
 • Geen extra toestellen of ruimtes nodig
 • Tijdswinst voor jou, want je hoeft de deur niet uit
 • Effectieve, resultaatgerichte training in jouw vertrouwde omgeving

Small Group Training

Outdoor – persoonlijke begeleiding - functioneel – kracht – max. personen 4

 • Maximum 4 deelnemers
 • 45 minuten quality-time
 • Ideaal om met 4 collega’s, vrienden of 2 koppels te volgen
 • Altijd in openlucht (bos, park, strand,…)

Bootcamps

 • Maximum 20 deelnemers
 • 50 minuten quality-time
 • Groepsopwarming
 • Circuittraining in kleinere groepjes

4. Uurroosters

Coach Arne behoudt zich het recht voor om zijn uurrooster en trainingen naar eigen inzicht aan te passen, geheel of gedeeltelijk (blijvend) te wijzigen en al dan niet te sluiten op feestdagen of op andere dagen. Aanpassingen en sluitingen zullen op gepaste wijze worden meegedeeld.

Actuele uurrooster zullen steeds beschikbaar en raadpleegbaar zijn voor leden via de online applicatie.

Coach Arne behoudt zich het recht voor om een geplande personal training, small group training of bootcamp te annuleren, bijvoorbeeld door ziekte of door factoren buiten eigen controle. Niettegenstaande en in alle redelijkheid zet Coach Arne zich in om alle trainingen uit te voeren. Credits zullen in dat geval niet worden afgeschreven.

Alle sessies en trainingen beginnen en eindigen stipt.

5. Lidmaatschap en online applicatie

Door uw lidmaatschap (dat automatisch in werking treedt van zodra u een workout, een beurtenkaart of een andere dienst van Coach Arne koopt) verkrijgt u via de website toegang tot de daaraan gekoppelde online applicatie.

Door middel van een gebruikersnaam en uw wachtwoord kunt u inloggen om uw profiel te beheren, contactgegevens aan te passen, uw credits/beurtenkaart te beheren, uw betalingen op te volgen, uw bankgegevens te beheren, uw reserveringen te beheren, uw archief te raadplegen, uw facturen te downloaden, enz.

De toegang tot uw online profiel is persoonlijk, maar beurtenkaarten voor small group trainingen en bootcamps kunt u delen met meerdere personen.

U stemt ermee in dat de informatie die u aan Coach Arne verstrekt bij registratie en op alle andere tijdstippen correct, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn.

6. Financiële voorwaarden

6.1 Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid bij vooruitbetaling te worden voldaan, bij aankoop van een beurtenkaart.

6.2 Prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De nieuwe prijzen worden toegepast bij uw eerstvolgende aankoop. Prijswijzigingen zullen via de website en/of e-mail worden meegedeeld.

6.3 Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Het Lid kan niet langer gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Coach Arne tot het moment dat zijn schuld is voldaan.

6.4 Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.

6.5 Alle prijzen zijn inclusief BTW en zijn onderhevig aan BTW-wijzigingen.

7. Aansprakelijkheid

Coach Arne is een gecertificeerde trainer en zorgt steeds voor dienstverlening van hoge kwaliteit. Niettemin loopt u risico op blessure. Het is de verantwoordelijkheid van het Lid om Coach Arne op de hoogte te stellen van voorafgaande blessures, fysieke ongemakken of als u zwanger bent.

Het deelnemen aan trainingen, gebruik van materiaal, toestellen en betreden van de faciliteiten is op eigen risico. Coach Arne is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval.

Ieder Lid is verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen. Coach Arne kunnen aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van goederen.

8. Huisregels

 • Respect voor het materiaal en de omgeving
 • Respecteer de tijdsloten (kom op tijd)
 • Wanneer u laattijdig (minder dan 24 uur op voorhand) een reservering afzegt, zal de beurt aangerekend worden.

9. Bevoegde rechtbanken.

Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van het Gerechtelijk arrondissement Gent.